Likwidacja Szkód

W celu pełnego zobrazowania procesu naprawy Państwa samochodu przedstawiamy poniżej przebieg tego procesu na który składają się poszczególne punkty:

1) Proces rozpoczyna się od pełnego skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów, które musi zgromadzić osoba zgłaszająca szkodę w przypadku naprawy bezgotówkowej rozliczanej w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, a mianowicie:

1. Kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub protokół oględzin – dokumenty te również można uzyskać na miejscu w firmie Mojsiuk Centrum Blacharsko - Lakiernicze.
2. Cesje praw z Towarzystwa Ubezpieczeń na Mojsiuk Centrum Blacharsko - Lakiernicze do bezgotówkowej naprawy - druk dostępny w Mojsiuk Centrum Blacharsko – Lakiernicze lub do pobrania w zakładce "Zgłoś szkodę".
3. Upoważnienie do naprawy wystawione na Mojsiuk Centrum Blacharsko – Lakiernicze  - druk dostępny na miejscu w firmie, wystawione przez współwłaściciela pojazdu, bank lub firmę leasingową.
4. Upoważnienie dla pracownika lub innej osoby występującej w imieniu właściciela do reprezentowania w sprawach dot. likwidacji przedmiotowej szkody.


2) Następnie w Biurze Obsługi Klienta odbywa się umówienie Klienta na termin przycięcia pojazdu do naprawy i po zgromadzeniu oraz złożeniu dokumentów w BOK następuje zamówienie niezbędnych części do naprawy pojazdu.

3) Kolejny krok to przyjęcie pojazdu do naprawy w umówionym terminie, wystawienie zlecenia naprawy.

4) Rozpoczęcie bezpośredniego procesu naprawy następuje od tzw. rozbrojenia samochodu.

5) Jeżeli po ww. demontażu części zostają stwierdzone dodatkowe uszkodzenia, następuje zgłoszenie dodatkowych oględzin.

6) Po zakończeniu pkt. 5 przystępuje się do naprawy blacharskiej.

7) Potem na tak przygotowanym samochodzie dokonuje się naprawy lakierniczej.

8) Po zakończeniu naprawy lakierniczej następuje ponowne uzbrojenie – złożenie pojazdu.

9) Polerowanie i mycie pojazdu.

10) Kontrola jakości .

11) Poinformowanie klienta przez Biuro Obsługi Klienta o terminie odbioru i wydanie samochodu klientowi.

Zapraszamy na fanpage: Nazwa